Styczeń 2021

W niespełna 2 tygodnie została zmontowana i uruchomiona nowa linia malarni proszkowej typu Rubicoat.

Rubicoat line_kloczew_www

Instalacja składa się z myjki automatycznej, natryskowej wielozabiegowej, pieca do polimeryzacji który również pracuje w trybie suszarki po myciu, kabiny do napylania proszku oraz rozbudowany system transportu technologicznego z magazynem. Malarnia pozwala na obróbkę detali o wymiarach 3x1x1,5m oraz wadze do 1200 kg.

Instalacja typu RubiCoat, czyli modułowy koncept ultra-kompaktowych lakierni proszkowych. Malarnie według konceptu Rubicoat mogą być rozbudowane o dodatkowe kabiny procesowe takie jak: myjki ręczne, komory śrutownicze, kabiny do korundowania, kabiny do natryskiwania cieplnego oraz kabiny do lakierowania ciekłego.

Rubicoat jest nazwą Europejską zastrzeżona przez SciTeeX.

Malarnia nie tylko uzupełnia możliwości technologiczne fabryki SciTeeX ale stanowi pole do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań oraz do przeprowadzania prób technologicznych powłok termoutwardzalnych na detalach powierzonych przez Klientów.

Malarnia Rubicoat w fabryce wzbogaca park maszyn w stałej demonstracji.