Mechaniczne przygotowanie powierzchni polega na odpowiednim przygotowaniu powierzchni elementów metalowych przed dalszą obróbką np. lakierowaniem, nakładaniem powłok galwanicznych, natryskiwaniem cieplnym powłok ochronnych. Powszechnie zalecaną metodą mechanicznego oczyszczania powierzchni jest obróbka strumieniowo-ścierna, która pozwala na uzyskanie najwyższego stopnia czystości powierzchni oraz jej określonej chropowatości. Celem obróbki jest przede wszystkim usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z elementu typu rdza, zendra czy resztki starych powłok malarskich, ale również nadanie materiałowi odpowiedniej struktury zapewniając doskonałą przyczepność powłokom ochronnym, wpływając tym samym na lepszą ochronę przed korozją.

Zasada działania:

Obróbka strumieniowo-ścierna polega na działaniu z dużą prędkością strumienia materiału ściernego skierowanego na czyszczoną powierzchnię. Pomimo małej masy poszczególne ziarna uderzają z dużą energią kinetyczną wynikającą z ich dużej prędkości, co w efekcie przekłada się na skuteczne oddzielenia zanieczyszczeń od obrabianej powierzchni.

W zależności od czynnika nadającego energię kinetyczną cząsteczkom śrutu wyróżniamy obróbkę strumieniowo-ścierną pneumatyczną oraz wirnikową.

Obróbka strumieniowo-ścierna pneumatyczna wykonywana jest za pomocą sprężonego powietrza. Urządzenia bazujące na tej metodzie to m.in. komory śrutownicze.

W przypadku obróbki strumieniowo-ściernej wirnikowej proces obróbki wykonywany jest za pomocą koła rzutowego. Urządzenia oparte na tej technice to m.in. oczyszczarki wirnikowe. Urządzenie bazuje na technice wirnikowej (wyrzutowej). Strumień ścierny stalowego śrutu sferycznego jest generowany przez wirnik odśrodkowy obracający się z dużą prędkością. Na obwodzie wirnika zlokalizowany jest otwór przelotowy, przez który kierowany jest strumień ścierny na czyszczoną powierzchnię.

Właściwe przygotowanie powierzchni elementu przed utworzeniem warstwy wierzchniej lub powłoki ochronnej jest bardzo istotne pod względem ich późniejszej trwałości. Niewłaściwe bowiem przygotowanie powierzchni powoduje wiele ujemnych skutków takich jak:

  • zmniejszenie przyczepności powłoki do podłoża
  • zmniejszenie gładkości powierzchni
  • rozwój korozji podpowłokowej