SciTeeX posiada doświadczenie w realizacji komór śrutowniczych w wykonaniu z robotem do śrutowania, rozwiązanie podwyższające efektywność procesu produkcji i oferujące redukcję kosztów.

Korzyści wynikające z zastosowania robota do śrutowania:

 • Uzyskanie wyższych wydajności produkcyjnych w porównaniu do śrutowania ręcznego
 • Szybsze oczyszczanie detalu dzięki możliwości zastosowania dysz śrutowniczych
  o większych średnicach np. Ø 16 lub Ø 19 mm
 • Bezproblemowa obróbka trudno dostępnych powierzchni
 • Nieprzerwana ciągła praca
 • Bezobsługowa praca przez większą część procesu śrutowania
 • Wysoka i powtarzalna jakość powierzchni
 • Przyjazne dla operatora oprogramowanie, umożliwiające łatwe i szybkie
  programowanie