Kabino-suszarki lakiernicze stanowią korzystną inwestycję dla klientów poszukujących rozwiązań umożliwiających osiągniecie wysokich wydajności podczas procesu malowania. Szybkość suszenia w kabino-suszarkach lakierniczych jest kilka razy wyższa niż na zewnątrz kabiny, co znacznie skraca czas schnięcia powłoki lakierniczej.

SciTeeX oferuje dwa typy kabino-suszarek lakierniczych w zależności od rodzaju wentylacji:

VENUS Series z wentylacją pionową

DIANA Series z wentylacją poziomą

Kabino-suszarki lakiernicze dostępne są w różnych wymiarach w zależności od potrzeb klienta.

Kabino-suszarki lakiernicze SciTeeX zapewniają następujące korzyści:

  • Nowoczesna technologia (bezpyłowość, zdolność wychwytywania odkurzu lakierniczego, ustabilizowana temperatura nakładania, podwyższona temperatura suszenia)
  • Wysokie wydajności produkcyjne (niezależność od zewnętrznych warunków klimatycznych, przyrost temperatury w fazie suszenia)

 

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (oświetlenie o jakości światła dziennego, system bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wentylacja zapewniająca pracę bez dodatkowych indywidualnych zabezpieczeń dróg oddechowych)

 

 

  • Niskie koszty procesu (zmniejszenie kosztów procesu poprzez recyrkulację ciepłego powietrza w fazie suszenia)

 

 

 

  • Ochrony środowiska ( możliwość obniżenie stężenia rozpuszczalników, wychwytywanie odkurzu lakierniczego)

 

 

 

  • Zoptymalizowany obszar działania ( zminimalizowana powierzchnia produkcyjna)

 

 

 

W celu zapewnienia naszym klientom kompleksowych rozwiązań, współpracujemy z wiodącymi dostawcami w zakresie urządzeń do nakładania powłok malarskich oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. więcej