Nadrzędnym celem firmy SciTeeX jest spełnianie oczekiwań klientów oraz podnoszenie konkurencyjności poprzez ciągłe udoskonalanie jakości oferowanych produktów oraz świadczonych usług. Nasza firma przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego, zdrowia, bezpieczeństwa oraz wspierania swoich pracowników w rozwijaniu ich talentów.

Wysoką jakość zapewniamy poprzez:

  • Wybór optymalnych rozwiązań technicznych i organizacji pracy
  • Innowacyjność i ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu technicznego
  • Profesjonalizm i elastyczność w relacjach biznesowych
  • Doświadczonych inżynierów i techników

Oferujemy rozwiązania przemysłowe oparte wyłącznie na najwyższej jakości produktów i materiałów.

Nasze rozwiązania sprawdzone są pod względem wydajności, niezawodności i terminowych dostaw.

Ceny naszych produktów i świadczonych usług utrzymywane są na rozsądnym poziomie. Jest to możliwe dzięki naszej specjalizacji i efektywności działania.

Nasze możliwości kadrowe i techniczne są wynikiem ponad 20 lat doświadczenia i setek zrealizowanych projektów. Wszystkie projekty wykonujemy z pasją i zaangażowaniem.

Dążenie firmy SciTeeX do wysokiej jakości potwierdzona jest licznymi certyfikatami.

Kierownictwo firmy SciTeeX zobowiązuję się do przestrzegania wymagań prawnych i innych.

Certyfikaty jakości

W trosce o jakość i bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań technologicznych SciTeeX wdrożył nowoczesne systemy produkcji, co potwierdzają poniższe certyfikaty.

ISO 9001:2015 -  – Certyfikat zatwierdzeniaISO 14001:2015 - Certyfikat zatwierdzeniaISO 50001:2011 - – Certyfikat zatwierdzenia

TÜV Certyfikat EN ISO 15614-1; PED 97/23/EC Kwalifikiwanie Technologii Spawania Metali (WPQR)TÜV Certyfikat weryfikacji Deklaracji Zgodności 2006/42/CE; 2004/108/WE – BLASTLUXTÜV Certyfikat weryfikacji Deklaracji Zgodności 2006/42/CE; 2004/108/WE – VENUSTÜV Certyfikat weryfikacji Deklaracji Zgodności 2006/42/CE; 2004/108/WE – RATIOJETTÜV Certyfikat weryfikacji Deklaracji Zgodności 2006/42/CE; 2004/108/WE – CABILUXISO 3834-2 Weryfikacja wytwórców i zakładu spawalniczego